top of page

Kehla Stall:in asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Laadittu 4.11.2019. Viimeisin muutos 4.11.2019.

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Apple Tree Ranch
Mangsintie 82
02580 Siuntio
Y-Tunnus: 1957625-3

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kati Riesen
kati.riesen@appletreeranch.com
+358 45 635 2841

 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- Kehla Stall:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen

- Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano

- Asiakaskirjeet ja tiedotteet Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.

 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

 

5. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta täytettävällä lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakassuhteiden edetessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

 

8. Evästeiden (cookies) käyttö 

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta.

 

9. Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page